Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSPLAN 2021

Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. är en opolitisk förening som arrangerar olika aktiviteter för att främja den svensk- och tvåspråkiga befolkningens kulturella liv i Nurmijärvi kommun. Vi värnar för den finlandssvenska kulturen, vårt språk och god standard på svenskspråkig service i kommunen. 


INFORMATION

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi uppdateras regelbundet med aktuell information om föreningens verksamhet. På hemsidan finns även verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och styrelsens kontaktuppgifter.

Vår öppna Facebook grupp används för att marknadsföra våra evenemang, och för att nå även icke-medlemmar. Sidan skapar också synlighet för föreningen och den är lätt att dela till större folkmängder.

Föreningen skickar ett infobrev till medlemmarna 3 – 5 gånger under årets lopp med aktuell information om kommande evenemang.

Föreningen annonserar i lokaltidningen Nurmijärven Uutiset, dock mer sällan eftersom priserna är höga. Vi utnyttjar deras elektroniska evenemangs-sida istället. Svenska dagen ska annonseras i tidningen för större synlighet och eftersom film-föreställningen är öppen för alla.

Nurmijärvi kommun har också en evenemangssida där vi försöker nå synlighet via våra evenemang. 

 

EVENEMANG

Grillkväll för hela familjen + Bokbytarkväll (maj)

Allsång på Tabor med Thomas Lundin (juni)

Disco för Vendlaskolans elever (höst)

Pizzakväll för forna Vendlaskolans elever (höst)

Teaterbesök för vuxna (höst)

Svenska Dagen fest / Bio på svenska (6.11.)

Pysselkväll i december

Julkyrka tillsammans med församlingen och Daghemmet Äppelgården

Vackraste julsånger tillsammans med Nurmijärvi församling

Övrig verksamhet enligt medlemmarnas önskemål

 

Nurmijärvi 17.2.2021

Styrelsen