Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1.2020 – 31.12.2020

Styrelsen

Siv Jansson            ordförande

Ira Polvinen            vice ordförande

Pia Ohralahti            kassör

Micaela Hagström-Koivusara    sekreterare, webb

Sari-Pilvikki Kähkönen        medlem

Kati Krug            medlem

Styrelsen sammankallades fyra (4) gånger under årets lopp.

 

Medlemmar

Vi har 35 adresser/familjer i vårt register.

 

Evenemang

Är i regel gratis för medlemmar och även för sporadiska icke-medlemmar som deltar. I verksamhetsberättelsen nämns endast om en avgift uppburits.

 

Årsmöte tor 26.3

Ordnades online via Teams pga coronan. Till ordförande omvaldes Siv Jansson. De övriga i styrelsen är Pia Ohralahti (kassör), Micaela Hagström-Koivusara (sekreterare och webb), Ira Polvinen (vice ordförande), Sari-Pilvikki Kähkönen (medlem) och Kati Krug (medlem). Till revisor valdes Nina Wagner-Nyman och till revisorssuppleant Jouko Ilola.

Medlemsavgiften fastställdes till 30€/familj/år.

 

Grillkväll ons 20.5 -> 28.9

Den redan traditionella grillkvällen ordnades igen vid stranden av Sääksi. Det blev en fin kväll, vi paddlade i kajak och njöt av trevligt sällskap, god mat och dryck, bastu och simning. Ca 15 personer deltog.

 

Allsång på Tabor ons 10.6 med Thomas Lundin -> 5.9 -> inställd

Tyvärr blev vi till slut tvungna att ställa in evenemanget. För stor ekonomisk risk. År 2021 bokat till 16.6.

Svenska dagens bio fre 6.11

Vi såg filmen om Tove Jansson. Pga coronan tog biosalongen endast in de 49 första, fastän salongen skulle rymma 139 personer.  Traditionellt på Kino Juha i Nurmijärvi kyrkby. Fullbokat. Detta evenemang är öppet för alla. Nurmijärvi kommun har understött detta evenemang med
450 €.

 

Övriga inställda evenemang

Vendladisco 

Julpyssel 

Julkyrka och De vackraste julsångerna 

 

Information

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi innehåller uppdaterad information om föreningen. Facebook sidan uppdateras också med aktuell information.

4 medlemsbrev postades till medlemmarna med aktuell information om kommande evenemang.

Vi annonserade om våra evenemang på ”tapahtumat” sidan på tidningen Nurmijärven Uutisets webbsida. Vidare gjorde vi reklam för evenemang i Nurmijärven tapahtumat Facebook gruppen och på kommunens evenemangskalender.

 

Donationer

Detta år delade vi inte ut stipendier eller övriga bidrag.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska situation var stabil vid årets slut. Bokslutet visade ett överskott på 1625,56 för verksamhetsåret 2020. Understöd för verksamheten av Svenska Litteratursällskapet (2000€). Understöd för kulturevenemang (Svenska dagens bio) fick föreningen av Nurmijärvi kommun (450€).

Revisor var Nina Wagner-Nyman och revisorssuppleant Jouko Ilola.

 

Nurmijärvi 17.2.2021

Styrelsen